Gedragscode vrijwilligers

Gedragscode hulpbieders Inwonersvoorelkaar.nl

De vrijwilliger:

• Zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de hulpvrager zich veilig en gerespecteerd voelt;
respecteert de leefwijze van de hulpvrager;
gaat zorgvuldig om met informatie over de hulpvrager;
maakt persoonlijk geen gebruik van beeldmateriaal van de hulpvrager;
accepteert en geeft geen (materiële) vergoedingen die niet in verhouding zijn;
onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en/of misbruik;
informeert bij complexe situaties altijd de helpdesk van inwonersvoorelkaar.nl;
gaat akkoord met het aanvragen van een VOG;
gaat akkoord met de gedragscode en zal deze ook ondertekenen.