Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE

Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas zoekt nieuwe leden. Komt u ons team versterken?

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas?
De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zuidplas over beleid en uitvoering van alle onderwerpen die vallen binnen het sociaal domein.
Dat beleid gaat over ondersteuning aan ouderen en kwetsbare burgers, over opvoedingszaken en jeugdhulp, over hulp aan mensen met schulden, werk, wonen en participatie van burgers.
Het belang van de inwoner is in onze adviezen altijd het uitgangspunt.

Wat ga je doen:
We zijn op zoek naar leden die als ervaringsdeskundige of vanuit kennis van de genoemde werkvelden mee adviseren.

Wat vragen wij:
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers en vergadert eenmaal per maand ’s avonds.
Het lidmaatschap vraagt, naast de vergaderingen, ongeveer één dagdeel per week aan tijd. De adviezen worden voorbereid in werkgroepen.
Leden moeten in Zuidplas wonen of een duidelijke binding hebben met de Gemeente Zuidplas.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 
Door uw inzet en kennis helpt u mee de belangen te behartigen van (kwetsbare) inwoners van Zuidplas.


Wat bieden we?
- Een stem om de Gemeente Zuidplas te adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein.
- Brede kennis opdoen over beleidsterreinen binnen het sociaal domein.
- Cursusmogelijkheden zoals ‘adviseren kun je leren’.
- Een beperkte vrijwilligersvergoeding.


Reageren?
Bent u nieuwsgierig en/of enthousiast geworden? Kijk op onze website www.adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl of ga naar Meer informatie en vul uw gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE

Organisatiegegevens:

Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas
Weidezoom, 62 62
2841SP Moordrecht