Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE

Zet je IT talent in voor een MOOI(ER) Zuidplas!

Vind jij een aantrekkelijke leefomgeving in Zuidplas ook zo belangrijk?
Zo ja, dan kan jij binnen het Platform Mooi Zuidplas als ‘webmaster’ een bijdrage leveren aan de verbetering van die leefomgeving in onze gemeente.

Wie zijn we?
Het Platform mooi Zuidplas (PMZ) is een platform waarbinnen een aantal organisaties (o.a. de Milieuvereniging Zuidplas, Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en Natuur- en vogelwacht Rotta) een samenwerkingsverband is aangegaan met het doel om de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas te vergroten door aandacht te vragen voor de natuur, het milieu en de cultuurhistorie. Ook is het platform actief bij de ontwikkeling van het middengebied Zuidplaspolder en het aldaar te bouwen 5e dorp . Het PMZ onderhoudt daarbij nauwe relaties met andere verenigingen, recreatieschappen, hoogheemraadschap en heeft daarbij intensief contact met bestuurlijk en ambtelijk Zuidplas.

Wat ga je doen?
Je houdt de website (WordPress) actueel door het op een aantrekkelijke manier plaatsen van nieuwsberichten met foto’s, verslagen, memo’s, krantenartikelen, politieke uitspraken en door het PMZ verzonden brieven. Doel van de site is de inwoners en belanghebbenden te informeren over onze visie en onze activiteiten en hen de mogelijkheid te bieden daarop te reageren. De werkzaamheden zullen ca. 5 a 10 uur per maand in beslag nemen. Wij vergaderen 3 tot 4 keer per jaar

Wat vragen wij?
Een vrijwilliger die ervaring heeft in het onderhoud van een website (webmaster) en PR-activiteiten en uit overtuiging gemotiveerd is een bijdrage te leveren aan een ‘groenblauwe’ Zuidplas.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 
Je bent betrokken bij de ontwikkelingen op het terrein van natuur, milieu en cultuurhistorie en helpt, weliswaar indirect, mee aan de verbetering van de leefomgeving in onze gemeente.

Wat bieden wij?
Een prettige en ontspannen samenwerking binnen een klein team.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE

Organisatiegegevens:

Platform Mooi Zuidplas
Mauritssingel 19
2912BG Nieuwerkerk aan den IJssel